Specjalne chłodnie

Wielu klientów w ramach prowadzonej aktywności szuka rozwiązań związanych tylko z oferowanymi produktami. Takie rozwiązania chłodnicze określamy mianem urządzeń specjalnych. Są to albo nowe rozwiązania albo adaptacja istniejących wyłącznie dla tego klienta. Jest to nie tylko opracowanie nowego produktu ale także stylizowanie na kształt lub podobieństwo zawartego w nim produktu.

Łączone chłodnie

Często spotykane są także rozwiązania łączące na przykład urządzenie chłodnicze z produktem mroźniczym. Wynika to bardzo często z wdrażaną koncepcją czy też modelem biznesowym. Często poszukiwanie takich produktów wynika z prozaicznych przyczyn – np: braku miejsca w sklepie lub ograniczeniach właścicieli sklepów. Jest to rozwiązanie występujące przede wszystkim w masowej produkcji. Niski poziom zamówienia przy tej grupie urządzeń z reguły jest wyraźnie droższy od standardowych rozwiązań. Poza wyglądem i stylistyką w tej grupie znajdują się urządzenia ze ściśle sprecyzowanymi parametrami chłodniczymi i czasu ich osiągania.

DN 100


>> PYTANIE O PRODUKT <<

LP-120 II

 

>> PYTANIE O PRODUKT <<

RC 43 Potomac

 

>> PYTANIE O PRODUKT <<

ARNO II SCH 350

2

>> PYTANIE O PRODUKT <<